ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Καρδαμπίκης : Δέκα πρωτοποριακές και καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στο Δήμο Αγράφων

Δέκα πρωτοποριακές και καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στο Δήμο Αγράφων , που αποτελούν δέσμευση μας . 

1.Δημιουργία γραφείου υγείας στο Δήμο. 
2.Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας . 
3.Σύμβαση με ιδιώτη ιατρό , υπεύθυνο του προγράμματος υγείας του Δήμου. 
4. Τακτικές μηνιαίες επισκέψεις σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου του υπευθύνου ιατρού για την προώθηση της πρόληψης και αντιμετώπισης των παθήσεων των ασθενών. 
5. Αιμοληψίες κατά τόπους και εργαστηριακός έλεγχος από κλιμάκιο μικροβιολογικού εργαστηρίουσυμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ, ενταγμένο στο πρόγραμμα υγείας του Δήμου. 
6. Διασύνδεση ηλεκτρονική του προγράμματος υγείας του Δήμου ,με Νοσοκομείο αναφοράς . Διαγνωστική και θεραπευτική υποστήριξη των περιστατικών αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. 
7. Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του ΕΣΥ , του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι στην περιοχή και αγαστή συνεργασία με τις νέες δημοτικές δομές. 
8. Περιοδικές επισκέψεις γιατρών του ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων και οργανωμένων κλιμακίων πρόληψης (Pap test,μαστογραφία , psa, ενημέρωση για θέματα υγείας κλπ.) 
 9.Ειδικά προγράμματα υγείας για τα μικρά παιδιά και τους μαθητές. 
10. Υποστηρικτικές  δομές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. (Ακολουθεί λεπτομερές πρόγραμμα υγείας που αναλύει τις 10 προτάσεις μας). 

 Πρόγραμμα Υγείας
Υπάρχει έντονος ο προβληματισμός σε όλους τους κατοίκους , δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων δήμων και ιδιαίτερα σε όσους απ’ αυτούς τους κατοίκους , θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με τα τοπικά πράγματα εκεί, για « το τι μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή για να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας των κατοίκων αυτών των περιοχών , πέρα από το τι κάνει εκεί το κράτος με το εθνικό σύστημα υγείας». Σήμερα παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα υγείας για έναν τέτοιο Δήμο , το Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας. 
Ένα πρόγραμμα υγείας που στηρίζεται ακριβώς πάνω στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και προσδοκά να αντιμετωπίσει επαρκώς , τις ανάγκες των μονίμων , των εποχικά μετακινούμενων κατοίκων του Δήμου και των τουριστών και επισκεπτών της περιοχής. 
Φυσικά το πρόγραμμα αυτό σχεδόν αυτούσιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε κάθε άλλο Δήμο στη χώρα με παρόμοιες συνθήκες και καταστάσεις ,αρκεί η Δημοτική αρχή να έχει φαντασία και θέληση αφενός και να διαθέσει τους ελάχιστους πόρους που απαιτούνται να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. 
Ακόμη να μπορεί να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους που κατάγονται και αγαπούν τα χωριά τους , επιστήμονες και επιχειρηματίες να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην προσπάθεια. Ενέργειες και δράσεις του Δήμου που συμπληρώνουν ένα τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας. 
 Α) 1. Γραφείο υγείας – Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών. 
Ο Δήμος λειτουργεί γραφείο υγείας . 
Το εξοπλίζει ηλεκτρονικά . Εγκαθιστά στον υπολογιστή πρόγραμμα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών και εκπαιδεύει έναν από τους υπαλλήλους του να χειρίζεται το πρόγραμμα. 

2. Υπεύθυνος ιατρός προγράμματος. 
Κάνει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη ιατρό της περιοχής , ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής. 
Το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών είναι υπό την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη του ιατρού . 
Ο ιατρός απασχολείται στο Δήμο μία ημέρα την εβδομάδα. Τη συγκεκριμένη ημέρα επισκέπτεται με πρόγραμμα μία περιοχή του Δήμου ούτως ώστε σε ένα μήνα να καλύπτει ολόκληρο το Δήμο. Εξετάζει ασθενείς , γράφει φάρμακα και εξετάσεις στον ΕΟΠΠΥ με προτεραιότητα τα χωριά που δεν καλύπτονται τακτικά από αγροτικό ή στρατιωτικό γιατρό. 
Κρατάει ιστορικό των ασθενών. Συνοδεύεται πάντα με παρασκευάστρια ιδιωτικού Μικροβιολογικού εργαστηρίου που κάνει όλες τις αιμοληψίες των εξετάσεων που έχει γράψει μέσω του ΕΟΠΠΥ, ο ιατρός του προγράμματος εκείνη την ημέρα ή όποιος άλλος γιατρός του ΕΣΥ, αρκεί να έχουν γραφεί σε συμβατό χρονικό διάστημα . 
Το συγκεκριμένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο που θα εκτελεί αυθημερόν ή το πολύ την επομένη ημέρα τις εξετάσεις με τιμές ΕΟΠΠΥ , θα κοινοποιεί ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα στο γραφείο υγείας του Δήμου και θα ενσωματώνονται στο φάκελο του ασθενούς. 
Η παρασκευάστρια διατίθεται από το εργαστήριο, όπως και ο απολύτως απαραίτητος εξοπλισμός ( τέσσερις μικροφυγόκεντροι εγκατεστημένοι σε τέσσερα ιατρεία του Δήμου με κριτήριο χιλιομετρικές αποστάσεις). 
Το αίμα πρέπει να φυγοκεντρείται εντός εικοσαλέπτου από την αιμοληψία . 
Στη συνέχεια συσκευάζεται και μεταφέρεται στο εργαστήριο πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία ( ψυγείο , παγοκύστεις). 
Ο φάκελος του ασθενούς ολοκληρώνεται με το ιστορικό και κάθε τύπο εξετάσεων ( ΗΚΓ Απεικονιστικές εξετάσεις κλπ), που σκανάρονται και μπαίνουν στο φάκελο. 

3. Μονάδα υποστήριξης του προγράμματος ή Ιατρική μονάδα αναφοράς. 
Στην προκειμένη περίπτωση αυτόν τον ρόλο μπορεί να παίξει άριστα το Νοσοκομείο Καρπενησίου. 
Ηλεκτρονική διασύνδεση του γραφείου υγείας του Δήμου με υπεύθυνο ιατρό του Νοσοκομείου. 
Αξιολόγηση των περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Εξέταση και αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς με τον τρόπο πρόσβασης του Νοσοκομείου και των μονάδων του. 
 Ιατρική μονάδα αναφοράς μπορεί να είναι και όποια ιδιωτική Μονάδα νοσηλείας με υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών. 
Φυσικά σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών . 
 Β) Βελτίωση της κατάστασης των κρατικών υποδομών υγείας . 
Η παρέμβαση της Δημοτικής αρχής στην βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και του εξοπλισμού των περιφερειακών ιατρείων γίνεται με σωστή και επίμονη πρόταση και απαίτηση προς την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, με παρότρυνση για δωρεές και εθελοντισμό και με ίδια συμμετοχή του Δήμου. \
Όλους τους τρόπους πρέπει και μπορεί να εξαντλήσει ο Δήμος αρκεί να έχει πάντα ρεαλιστική αναγκαία και πραγματοποιήσιμη απαίτηση. 
Γ) Επείγουσα ιατρική. 
Αυτή ανήκει στο κράτος και στο ΕΚΑΒ. 
Πίεση λοιπόν για επέκταση και εξοπλισμό του ΕΚΑΒ . 
Προτάσεις για εκμετάλλευσης της δυνατότητας αεροδιακομιδών για ειδικές περιπτώσεις . Ελικοδρόμιο στην περιοχή. 

Δ) Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση 
Αυτό το κομμάτι του προγράμματος, ενώ είναι το πιο σημαντικό ,είναι πάντα το πιο αδικημένο στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας. 
Εδώ ο Δήμος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. 
Μπορεί: 
1. Να κάνει ενημέρωση. ( Να οργανώσει με όλο το επιστημονικό δυναμικό που κατάγεται από την περιοχή και το πολιτιστικό κίνημα καμπάνια ενημέρωσης για διάφορα ιατρικά θέματα. Καρκίνος , λοιμώξεις , άσκηση, αντικαπνιστική και αντιαλκοολική εκστρατεία κλπ). 
2. Να πιέσει κρατικές και άλλες δομές ούτως ώστε κινητή ιατρική μονάδα να επισκέπτεται το Δήμο και να εξετάζει τις γυναίκες για Pap test και Μαστογραφία σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται στον ιατρικό φάκελο. 
 3. Στο check up που θα κάνει με τις επισκέψεις του ιατρού του προγράμματος να εντάξει και τις εξετάσεις για τον καρκίνο στους άνδρες PSA. 
4. Προγραμματισμένος προσχολικός έλεγχος για όλα τα παιδιά.( Ορθοπεδικές παθήσεις , παθήσεις των ματιών , ψυχολογικές δυσλειτουργίες κλπ) 
5. Εμβολιασμοί. Υποχρεωτικοί, εποχικοί,αντιγριππικός εμβολιασμός κλπ Το 4 και το 5 που θα γίνονται κατά βάση από κρατικούς φορείς το γραφείο υγείας του Δήμου παρακολουθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα , εντάσσοντας αυτά στον ηλεκτρονικό φάκελο των παιδιών. Δ. Πρόνοια . 
Η σωστή αξιοποίηση και επέκταση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι , ο καθορισμός συγκεκριμένων δράσεων.
Η καταγραφή και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων είναι περισσότερο από ποτέ σήμερα αναγκαία για χίλιους λόγους. Ακόμη το πρόγραμμα το ενσωματώνεις λειτουργικά στο πρόγραμμα υγείας.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Στερεά Ελλάδα

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video